De uitdaging


De uitdaging


Veel mensen drinken nog steeds op regelmatige basis alcohol. Stichting positieve leefstijl voert ieder jaar de campagne IkPas waarbij mensen 30 of 40 dagen geen alcohol drinken. Aan ons de vraag om voor zoveel mogelijk deelnemers te zorgen.

De aanpak


De aanpak


Iedereen drinkt wel eens een drankje. En er zitten dan ook weinig mensen te wachten op een belerende vinger die zegt dat je dat niet meer mag doen. Daarom brachten we IkPas als een uitdaging die je met jezelf aangaat. En heel belangrijk; niet ‘voor altijd’, maar voor een afgebakende periode.

De oplossing


De oplossing


Een bewustwordingscampagne met een heldere oproep. IkPas is een periode waarin je bewust géén alcohol drinkt. Niet stoppen, maar op pauze dus. Daarom: zet je alcoholgebruik op pauze.

De basis op orde


De basis op orde


Er lag geen directe wens om het logo te veranderen, maar met de sterke positionering rondom ‘pauze’ gingen onze vingers toch jeuken. Op subtiele wijze verwerkten we het pauzeteken in het logo.

IkPas is een uitdaging met jezelf. En om de deelnemers tijdens het ‘passen’ aan te moedigen en betrokken te houden, bedachten we een dashboard voor IkPas. Gedurende de IkPas-periode verdienen deelnemers verschillende badges en werden ze uitgedaagd om alle badges te verzamelen.

De campagne


De campagne


Om mensen bewust te maken van hun mogelijke gewoontegedrag rond het drinken van alcohol, ontwikkelden we een crossmediale campagne waarin de oproep ‘Zet je alcoholgebruik op pauze’ centraal stond. In het eerste jaar verpakten we deze oproep in video’s met herkenbare situaties. De hoofdrolspelers worden geconfronteerd met alcohol, terwijl hij of zij net besloten hebben om niet te drinken. Wat volgde waren 3 slechte opties om van je drankje af te komen, gevolgd door de oplossing: zeg gewoon IkPas.

In het tweede jaar bouwden we verder op ‘Zet je alcoholgebruik op pauze’. Dit keer met candid-video’s waarin we de doelgroep ondervroegen op plekken waar we hen op luchtige wijze konden confronteren met hun alcoholgebruik; de glasbak en de kassa.

Radiocommercial


De RESULTATEN


De RESULTATEN


In het eerste jaar waarin wij voor IkPas de campagne mochten verzorgen, was het doel ten minste hetzelfde aantal deelnemers te realiseren als het jaar daarvoor – toen draaide IkPas zelf de campagne. Via hun eigen kanalen en verschillende GGZ’s. Dat doel werd behaald, en met 11.503 geregistreerde deelnemers zelfs met een lichte stijging (+5,7%).

Het tweede jaar was het doel ambitieus; minimaal een verdubbeling van het aantal geregistreerde deelnemers t.o.v. ons eerste jaar. De combinatie van een nieuw en opvallend concept, een extra campagneperiode op een moment dat goed matched met de boodschap (januari), extra mediadruk en continue optimalisaties werd dit doel ruimschoots gehaald: 34.629 unieke geregistreerde deelnemers.

11503

Aantal deelnemers 2018 (+5,7% t.o.v. 2017)

34.629

Aantal deelnemers 2019 (+201%  t.o.v. 2018)

Proost!